Dział Zamówień PublicznychAktualne ogłoszenia o wynikach postępowań o zamówienie publiczne i zawartych umowach:

Postępowanie numerTreść ogłoszenia
Dzp-391/18/D/2020
z dnia 05.05.2020
  • Przedmiot zamówienia:
    Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Biologii oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku
  • Ogloszenie o wyniku postępowania z dnia 18.05.2020
Dzp-391/4/D/2020
z dnia 24.03.2020
Dzp-391/10/D/2020
z dnia 25.03.2020
Dzp-391/13/D/2020
z dnia 31.03.2020
Dzp-391/8/D/2020
z dnia 04.03.2020
Dzp-391/12/D/2020
z dnia 27.03.2020


Wyniki postępowań ogłoszone ponad dwa miesiące temu
są dostępne w archiwum.


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku
 
-->