Dział Zamówień PublicznychAktualne ogłoszenia o wynikach postępowań o zamówienie publiczne i zawartych umowach:

Postępowanie numerTreść ogłoszenia
Dzp-391/29/D/2020
z dnia 28.07.2020
Dzp-391/34/R/2020
z dnia 18.08.2020
Dzp-391/33/D/2020
z dnia 21.08.2020
Dzp-391/28/D/2020
z dnia 04.08.2020
Dzp-391/16/R/2020
z dnia 29.05.2020
  • Przedmiot zamówienia:
    Przebudowa budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w zakresie wymiany stropów drewnianych na żelbetowe oraz instalacji przy ul. Mickiewicza 1 w Białymstoku na części działki o nr. ewid. geod. gr. 1778 –obręb 11 Śródmieście
  • Ogloszenie o wyniku postępowania z dnia 11.08.2020
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 07.09.2020
Dzp-391/23/R/2020
z dnia 24.06.2020
Dzp-391/27/U/2020
z dnia 13.07.2020
  • Przedmiot zamówienia:
    Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych oraz czynności naprawczych urządzeń przeciwpożarowych w obiektach i budynkach Uniwersytetu w Białymstoku – przetarg IV
  • Ogloszenie o wyniku postępowania z dnia 03.08.2020
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 06.08.2020
Dzp-391/25/D/2020
z dnia 14.07.2020


Wyniki postępowań ogłoszone ponad dwa miesiące temu
są dostępne w archiwum.


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku
 
-->