Dział Zamówień PublicznychAktualne ogłoszenia o wynikach postępowań o zamówienie publiczne i zawartych umowach:

Postępowanie numerTreść ogłoszenia
Dzp-391/27/D/2019
z dnia 14.08.2019
Dzp-391/28/U/2019
z dnia 29.08.2019
  • Przedmiot zamówienia:
    Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu: „Akademia Trzeciego Wieku”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (zamówienie IV
  • Ogloszenie o wyniku postępowania z dnia 11.09.2019
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 13.09.2019
Dzp-391/23/D/2019
z dnia 15.07.2019


Wyniki postępowań ogłoszone ponad dwa miesiące temu
są dostępne w archiwum.


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku
 
-->