Dział Zamówień Publicznych


Informacje z otwarcia ofert:
Postępowanie numer Treść ogłoszenia
Dzp-391/15/U/2020
z dnia 15.05.2020
 • Przedmiot zamówienia:
  Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych oraz czynności naprawczych urządzeń przeciwpożarowych w obiektach i budynkach Uniwersytetu w Białymstoku
 • Informacje z otwarcia ofert z dnia 27.05.2020
Dzp-391/14/D/2020
z dnia 04.05.2020
 • Przedmiot zamówienia:
  Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby projektu "Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu"
 • Informacje z otwarcia ofert z dnia 28.05.2020
Dzp-391/9/D/2020
z dnia 14.04.2020
 • Przedmiot zamówienia:
  Dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku (przetarg II)
 • Informacje z otwarcia ofert z dnia 28.04.2020
 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku
 
-->