Dział Zamówień Publicznych


Informacje z otwarcia ofert:
Postępowanie numer Treść ogłoszenia
DT//D/2019
z dnia 23.07.2019
  • Przedmiot zamówienia:
    Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego przy ul. Aguonu 22 w Wilnie dla potrzeb Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku z siedzibą w Wilnie wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami oraz zagospodarowaniem terenu
 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku
 
-->