Dział Zamówień PublicznychAdres e-mail dotyczący przetargów: przetargi@uwb.edu.pl
Adres e-mail: ac-dzp@uwb.edu.pl
fax: (085) 745-71-16


 
 
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku